top of page

o nas

o nas

 

KIM JESTEŚMY?

 

Polska Wspólnota Chrześcijańska w Southampton, jak sama nazwa wskazuje została założona i jest prowadzona przez Polaków i dla Polaków.

 

Wspólnota, to dom wierzących  ludzi, opierający się na silnych więziach i wzajemnej miłości, otwarty dla każdego.

 

Wspólnota Chrześcijańska, gdyż wierzymy, że wartości zapisane w Biblii są najwyższym i jedynym autorytetem we wszystkich aspektach naszego życia.

 

Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, składającym się z prawdziwych, zwyczajnych ludzi. Są wśród nas: urzędnicy i robotnicy, gospodynie domowe i naukowcy, szczęśliwe małżeństwa i samotne matki, przykładni obywatele i ludzie po przejściach, którzy w pewnym momencie swojego życia spotkali się i uwierzyli w przemieniającą moc bożej miłości.

 

 

PO CO JESTEŚMY?

 

„Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię twoje na wieki.”

Psalm 145:2

Naszym celem jest uwielbianie Boga we wszystkim co robimy.

 

„Wy jesteście światłością świata”    

Mateusza 5:14

Zgodnie z tym wersetem świat, a konkretnie Southampton  jest dla nas polem misyjnym,  naszym celem jest rozszerzanie Królestwa Bożego na ziemi poprzez  głoszenie Ewangelii i poprzez życie w świetle prawd w niej zawartych.

 

 „Przeto , póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” 

List do Galacjan 6:10

Pragniemy dzielić się z Tobą radością z tego, że jesteśmy kościołem, wyrażając wdzięczność Bogu poprzez wzajemne  służenie sobie w imieniu Jezusa.  Pragniemy rozpalić w Tobie ogień dla Boga i inspirować Cię do życia zgodnego z Jego wolą.

 

bottom of page